štvrtok 15. októbra 2015

Žena na vojnovom ťažení, 1645

Armády počas tridsaťročnej vojny sprevádzali tiež ženy a to v rôznych podobách. Z nich azda najpočetnejšiu skupinu tvorili manželky alebo družky vojakov, nasledujúce svojich partnerov neraz i so zvyškom rodiny a všetkým majetkom, ktorý dokázali uniesť. Ich život počas ťaženia nebol o nič jednoduchší ako život vojakov, ženy čelili prakticky všetkým strastiam ako aj muži a hlad, vyčerpanie či chlad boli bežnou súčasťou ich životov a pravdepodobne si medzi mnohými z nich vybrali krutú daň. 

Jednou z takých žien mohla byť aj Barbora Mathaus, prostá mladá žena, luteránka z Košíc. Život v rodine prísneho otca, mestského lekára jej pripadal málo zaujímavý, a tak keď sa jej cesty skrížili s cestami Olaffa, dlho neváhala. S odstupom času možno o svojom rozhodnutí pochybuje, avšak šanca na návrat k životu riadnej ženy je príliš malá a jej neostáva nič iné ako zdieľať útrapy s ďalšími jej podobnými ženami, ktoré robia z táborov príjemnejšie miesto a životy vojakov znesiteľnejšie.