štvrtok 26. októbra 2023

Landsknecht počas Veľkého obliehania Malty

 


Akosi sa stalo, že vlaňajšie podujatie Codilupo 1571 organizované zoskupením Progetto 1571 v talianskom Prate som na blogu nespomenul. Už si vlastne ani nespomeniem na dôvod. Ale je to škoda. Obzvlášť, ak sa po nedávno ukončenom podujatí A Harbour for Nations 1565-1571 na Malte obhliadnem späť a uvedomím si, čo sa nám všetko za ten jeden rok podarilo dokončiť  a zlepšiť.

štvrtok 13. júla 2023

Pomocný lovecký personál a lov pomocou sietí, cca 1560-1580

Myšlienka spojiť dokopy viaceré z mojich voľnočasových aktivít dozrievala skutočne dlhý čas. Takmer desať rokov pozvoľného premýšľania, plánovania, zhromažďovania informácií a hľadania času aj kompromisov konečne vyústilo do podoby prezentovateľnej na verejnosti. Samozrejme, stále na nás čaká množstvo ďalšej práce nielen na detailoch, ale dnes spokojne môžem prehlásiť, že úvodné kolo máme s Aidou za sebou... 😉

streda 1. februára 2023

Komplet podľa Nidermayera (1560)

Tak po ozaj dlhom čase plnom zásadných životných zmien sa podarilo dokončiť čosi, čo jednak stojí aspoň podľa niektorých z nás za zmienku, no a jednak sa podarilo to aspoň trochu zdokumentovať. Ide o sadu inšpirovanú kompletom popísaným v knihe krajčírskeho majstra Nidermayra z roku 1560.