pondelok 13. februára 2017

Skladba odevu pracujúcich žien

Aj my sme pred nejakým časom informovali o Baškinom článku nazvanom Úvod do skladby odevu pracujúcich žien v rokoch 1580-1650, ktorý bol publikovaný v Zborníku Seminára histórie odievania 2016. Nazdávame sa, že hoci v ňom nájdete čo-to zaujímavých informácií, úrovňou tlače trochu utrpela kvalita obrazovej prílohy v časti venovanej Baškinej "rekonštrukcii" odevu. A tak sme sa rozhodli, že na doplnenie k článku zverejníme obrazovú prílohu v pôvodnej kvalite a s nejakým tým sprievodným slovom.

Na úvod by sme radi poznamenali, že rovnako ako je uvedené v článku, nejedná sa o presnú rekonštrukciu, ale odev je zložený zo všetkých odevných častí tak, aby tieto spolu rešpektovali celkový vzhľad a tvar odevu pracujúcej ženy v prvej polovici 17. storočia. Odev ani jeho jednotlivé časti neboli vytvorené podľa žiadnej konkrétnej obrazovej či dochovanej predlohy, je však skompletizovaný tak, aby zahŕňal jednotlivé vrstvy podľa aktuálnych potrieb majiteľky počas celého roka.

Takto vyskladaný komplet poskytuje dostatočnú ochranu pred počasím a zároveň vyhovuje pôvodným spoločenským normám. Spĺňa tiež všetky požiadavky formálneho odevu nielen pre prácu doma či vonku, ale tiež pre sviatočné udalosti. Veľmi podobnú skladbu odevu akú má tento komplet, je možné nájsť v niektorých dochovaných závetoch, ktorých príklady môžete nájsť v spomínanom Baškinom článku v zborníku spolu s doplňujúcim textom. 

Spodné prádlo: ľanová košeľa a vlnené pančuchy uviazané podväzkom, zapletené vlasy (taping hair):