streda 11. júla 2018

Úvod do skladby odevu pracujúcich žien v rokoch 1580 ‒ 1650


Dnes načrieme do nedávnej minulosti a z archívu vytiahneme pôvodné znenie Baškinho článku uverejneného v Zborníku Seminára histórie odievania 2016. Oproti tlačenej verzii má niekoľko výhod, okrem pohodlnej dostupnosti pre každého napríklad i pôvodnú kvalitu obrazovej prílohy. V prípade, že ste o článku nevedeli alebo len nie ste vlastníkom zborníku, azda si nasledovný text užijete a získate tak väčší prehľad o vývoji nielen Baškinych odevov v uplynulých rokoch...

pondelok 25. júna 2018

Skladba odevu "řemeslníka války"

Áno, sme ďaleko za plánom. Ale nevzdávame sa a aspoň čosi málo z rozpracovaného tu a tam stihneme dokončiť. A teda dlho po našom "komixe" uverejnenom na základe Baškinho článku publikovaného v zborníku Semináru odievania 2016 sme do prezentovateľnej podoby dotiahli i jeho mužskú verziu venovanú skladbe odevu vojakov počas Tridsaťročnej vojny. Hoci na ilustračných fotografiách je možné vidieť vojaka v odeve zo záverečnej fázy konfliktu, v skladbe odevu oproti obdobiam ranejším sa žiadne zásadné rozdiely nevyskytujú.


pondelok 4. júna 2018

Venetians a kazak oficiálne dokončené

Je všeobecne známe, že už nejaký čas sa spolupodieľame na projekte riečneho člnu v 16. storočí, ktorý je zastrešený spoločnosťou Danar. A keďže tento projekt a nové datovanie poskytuje nové možnosti aj čo sa týka tvorby nových odevov (a z vlani vyrobeného pláteného doubletu poniektorí už vyrástli), pre prezentáciu tohto projektu na Festivale historických remesiel na Šelmberku sme skúsili vytvoriť zopár nových kusov. A hoci boli hotové čosi vyše mesiaca, práca na nich bola oficiálne ukončená až ich nafotením práve na Šelmberku.pondelok 26. februára 2018

Štokholmský syn....sen!

Majestátna Štokholmská radnica (Stadshuset) postavená v rokoch 1911-1923
Príliš sme sa nehádali a ani ja som sa nejako zvlášť nevzpieral, keď sa Baška vytasila s nápadom niekoľkých dní strávených vo Švédsku. Keď navyše ako niektoré z argumentov zazneli slová ako Vasa, Arméemuseum či Uppsala, môj odpor voči cestovaniu sa rozpadol na prach. Holt, Baška vie ako na mňa. A tak sme teda si teda pobalili bágle, pripravili náznak cestovného plánu a vydali sa do sveta...

streda 1. novembra 2017

Ako jeden k meču prišiel II: Happy ending

S trochou šťastia si poniektorí z vás ešte možno spomenú na článok Ako jeden k meču prišiel, v ktorom som pomerne stručne opísal svoju cestu k novému, pre moje potreby vhodnejšiemu meču, než aký som používal v posledných rokoch. Dnes by som sa s vami rád podelil o fakt, že moja cesta je v tomto momente na konci. Hoci si teda myslím, že sme si s novým kusom zaslúžili lepšie zvítanie sa, než akého sa nám dostalo v Groenlo...


Pre tých z vás, ktorí nemáte potrebu kliknúť si na vyššie uvedený odkaz, by som rád uviedol požiadavky, na základe ktorých som si meč vyberal. Ostatným nech nasledujúce riadky slúžia len ako pripomienka:

1. Celková dĺžka cca 90 cm
2. Priama čepeľ s jednoduchým "vojenským" košom
3. Datovanie okolo roku 1640
4. Uplatnenie v "švédskom" vojsku
5. Muselo ísť o lacný produkt masovej produkcie
*************************************************************************************
Bonus: Nesmelo ísť o žiadnu z notoricky známych verzií "švédskeho meča"

Po zvážení všetkých dostupných informácií a možností, ktoré som uviedol v predošlom článku, som si ako predlohu pre svoj meč zvolil jeden z exponátov uložených vo švédskom Armeemuseum označený ako pechotný meč, datovaný na rozpätie rokov 1630-1640:utorok 5. septembra 2017

Tak predsa "alebo aj nie"

Hľadím na dátum a podľa pôvodného plánu púť do Levoče sa mala prehupnúť do druhého dňa. Hoci sa situácia zmenila, plánovaný termín nebol záväzny a ja som vyrazil o niekoľko dní skôr, nič to nemení na jednej veci. A to, že som doma skôr, než som čakal. Áno, do cieľa som tentoraz nedorazil a plán ostáva plánom aj niekedy v budúcnosti.Jediná moja fotka z putovania urobená ešte Baškou počas spoločného úseku