piatok 22. februára 2019

Ako sme s Holanďanmi nebojovali

Slovo dalo slovo a čo sa pôvodne tvárilo ako vtipkovanie na instagrame, zmenilo sa v priebehu pár emailov na seriózne pozvanie na zimné táborenie na zámku Hernen v Holandsku, ktoré zastrešujú reenactori z MARS Compagnie te Voet. No a keďže ich prácu obzeráme už dlhší čas a s jej výsledkami sa dokážeme stotožniť, začali sme pomaly chystať menší "úderný tím". Ten sa nám celkom slušným tempom začal zmenšovať po tom, ako u nás začala zúriť chrípkova epidémia. Okrem toho sme navyše nedokázali včas vyriešiť ani problém s legálnym použitím našich muškiet počas akcie. Bohužiaľ, byrokracia v Holandsku je v porovnaní s našou o dosť prísnejšia a na jej pokorenie nemali organizátori dostatok času. No, tak či onak, trom z nás sa nakoniec podarilo pokoriť 1500 km a do zámku sme nakoniec v piatok večer zdarne dorazili.

Ton Rothengatter, Mušketieri na nádvorí zámku Hernen Už na prvý pohľad šlo o atraktívny formát podujatia. Vlastne mi to miestami viac ako pripomenulo niekdajšie manévre v areáli Svinického kostola, rozhodne však s o pekných pár rokov vylepšeným vizuálom, prepracovanejšou hierarchiou medzi jednotlivými "spoločenskými vrstvami" a ich stvárnením. Celkovo bolo z účastníkov cítiť, že robia maximum pre to, aby si užili čo možno najviac autentické 17. storočie a zároveň ho dopriali aj ľuďom okolo seba.

Avšak odhliadnuc od príjemného vizuálu bez nedostatkov a ruchov už roky typických pre zdrvujúcu väčšinu akcií z našich končín, šli sme tam predovšetkým kvôli okúseniu mušketierskeho drilu vychádzajúceho z diela nám známeho Henryho Hexhama. A práve túto našu skúsenosť by som rád na pár riadkoch skúsil priblížiť i ostatným mušketierom z našich zemepisných šírok.

Na úvod sa patrí poznamenať, že reenactori z Holandska sa nevenujú Tridsaťročnej vojne tak, ako ju poznáme my, ale ich osemdesiat rokov trvajúcemu konfliktu so Španielskom. Tomu zodpovedá ako ich materiálne vybavenie orientované na začiatok 17. storočia, tak i práve zvolený vojenský manuál Henryho Hexhama spísaný po jeho skúsenostiach z armády Morica Nasavského.

Jadro mušketierskeho bloku tvorili predovšetkým mušketieri z Compagnie Grolle. Tí boli doplnení o mušketierov z domovskej Compagnie te Voet a nás. Mušketiersky blok pozostával z dvoch zástupov a hlboký bol sedem radov a kvalita streleckého drilu bola síce rôzna podľa toho, či šlo o dlhoročného mušketiera, začiatočníka alebo úplneho nováčika s prvým kontaktom s mušketou, avšak žiadne atypické prvky voči drilu sa nám zaznamenať nepodarilo. Vďaka absencii vlastných muškiet sme mali navyše možnosť nahliadnut aj na výcvik mušketierskeho drilu u absolútneho nováčika.

Je treba povedať, že sa Holanďania rozhodne nevyžívajú v množstve "povelov". Ak to trochu zjednoduším, naučia mušketiera obsluhovať mušketu úplne samostatne a v závislosti na troch, z viacerých zdrojov dnes už azda notoricky známych poveloch: Pripraviť, Zamieriť, Strieľať (v holandštine Maekt u Gereet, Legh aen, Geeft vier). Práve pod Pripraviť! sa v Holandsku ukrýva moment založenia dútnaku do kohúta tak, aby bol mušketier pripravený vystúpiť pred blok a zamieriť v čo najkratšom čase podľa povelu seržanta. Celkovo je "holandský" spôsob streľby v bloku postavený práve na značnej samostatnosti mušketierov a jednoducho neposkytuje priestor na aplikáciu vlastných prvkov a inovácií nasilu ukrývaných za zvýšenú bezpečnosť.

Henry Hexham, Principij ofte de eerste gronden vandee oorloghs-konste

Keď nováčik pochopí systém obsluhovania muškety, je zaradený do bloku pod priamym dohľadom rottmeistera, ktorý počas drilu mušketierskeho bloku upozorňuje nováčika na chyby a pomáha mu ich odstraňovať priamo namieste tak, aby bol nováčik schopný v rámci svojich znalostí čo možno najpresnejšie pracovať vnútri bloku. 

A práve fungovanie bloku v rámci kompánie bolo pre nás zvlášť zaujímavé, keďže podobný spôsob streľby sme zatiaľ mimo Holanďanov nikde nemali možnosť vidieť (hoci pravdepodobne niektorí naši vekom starší známi z Anglicka podobnú skúsenosť už majú).

Hoci v skutočnosti nejde vlastne o nič mimoriadne, holandské prevedenie vedenia streľby v bloku má svoje nepochybné čaro. Konkrétne sme sa venovali postupu kompánie so streľbou proti protivníkovi. Streľba teda nie je vedená z pozície statického bloku, ale namiesto toho celá pešia kompánia počas streľby postupuje smerom k protivníkovi, mušketieri neprerušovanou streľbou narušujú jeho tvar a potom do takto narušeného tvaru v kontaktnej vzdialenosti udrie pikanierska zostava kompánie.

Systém vedenia paľby v rámci bloku je i v tomto prípade úplne obyčajný a takmer ničím sa nelíši od streľby v statickom bloku. Predný rad na pokyn seržanta (Zamieriť!) zrýchleným krokom vyrazí na vzdialenosť asi desiatich krokov pred mušketiersky blok a kompániu, tu založí mušketu do furkety, otvorí panvičku a na povel seržanta (Strieľať!) vystrelí. Po odstrelení urobí predný rad obrat doľava (alebo doprava) a zľava (alebo sprava) s mušketiermi za sebou popri mušketierskemu bloku odchádza späť dozadu.  Tu sa zaradia jednotliví mušketieri do rovnakého zástupu, v akom sa nachádzali pôvodne a zahája nabíjanie muškety, pričom za toto si zodpovedá každý mušketier sám tak, aby bol v rámci bloku pripravený ku streľbe, až na neho opäť príde rad. Popritom postupuje nepretržite smerom k protivníkovi nielen mušketiersky blok, ale celá pešia kompánia.


Contramars (hol.),
Henry Hexham, Principij ofte de eerste gronden vande oorloghs-konste

Pre tento spôsob vedenia paľby sú okrem samostatnosti mušketierov obzvlášť dôležité nasledovné veci:


  • Mušketieri stojaci v druhom rade musia mať založený a ofúknutý dútnak, aby okamžite po vystrelení a odchode mušketierov z prvého radu dokázali okamžite zaujať ich miesto. Toto všetko je súčasťou povelu Pripraviť!
  • Odchod mušketierov po výstrele späť dozadu musí byť vykonaný v čo najkratšom čase rýchlym krokom a počas tohto musí byť nielen odstránený dútnak z kohúta, ale i vyčistená panvička pred ďalším nabíjaním.
  • Nabíjanie muškety prebieha celý čas v pohybe a preto je nemožné klásť mušketu počas nabíjania na zem. Vďaka tomu by proces nabíjania mal vyzerať rovnako ako v obrazových prílohách manuálov, kde je vidieť pažba muškety vždy nad zemou. Z rovnakého dôvodu je tiež nevyhnutné používať zavesenie furkety na zápästí pomocou šnúrky.
  • Je dôležité udržiavať správnu, mimoriadne nízku rýchlosť pochodu tak, aby blok "dohnal" predný, strieľajúci rad približne v momente výstrelu. Zároveň je nutné rýchlosť prispôsobiť v rámci kompánie okrem druhého mušketierskeho bloku aj pikanierskemu bloku. Samozrejme, toto bremeno spočíva predovšetkým na zodpovednosti dôstojníkov. Rozhodne platí, že čím je kompánia početnejšia a jej čelo širšie, tým nižšia bude rýchlosť pochodu a tým náročnejšie bude udržať čelo kompánie vyrovnané. 
  • Vzhľadom k tomu, že seržant skôr strelcov vysiela na palebnú čiaru, než im ju presne určuje, je potrebné vedieť postaviť vyrovnanú palebnú čiaru mušketiermi samotnými. Čím viac mušketierov v rade, tým je to komplikovanejšie.


Ton Rothengatter, Tom a ja pálime desať krokov pred blokom

Obzvlášť potešujúce pre nás bolo, že vďaka našim skúsenostiam s používaním rovnakého manuálu sme boli s Holanďanmi prakticky úplne kompatibilní bez nejakých výraznejších zásahov. V podstate podobne ako v prípade našej skúsenosti so streľbou v anglickom bloku, i tentoraz sme si vystačili s krátkou teoretickou prípravou pred samotným cvičením a na obrovské prekvapenie sme zásadný problém nemali ani s velením v holandštine. Vzhľadom k tomu, že holandština znie miestami podobne ako nemčina, ale tiež kvôli znalosti manuálov a značnej dávke samostatnosti sme s trochou okukávania diania okolo seba boli schopní plniť rozkazy prakticky bezchybne a problémy nám spôsobovali len trochu komplikovanejšie povely ako tie pre zdvojovanie radov či zástupov. Opäť sa nám potvrdilo, že dodržiavanie pôvodných dochovaných vojenských drilov namiesto zavádzania vlastných, údajne bezpečnejších verzií so sebou prináša podstatne viac výhod pri súčinnosti s inými jednotkami a že jednoducho nič lepšie vlastne už vymyslené byť nemôže. 

Bohužiaľ, pre isté zdravotné komplikácie sme stihli absolvovať len dva drily počas soboty, skorý nedeľný útek domov nám neumožnil zúčastniť sa i toho posledného.

Ton Rothengatter, Pešia kompánia počas výcviku

Otázne však pre mňa osobne zatiaľ ostáva využitie popísaného palebného systému v pohybe proti protivníkovi v rámci reenactmentu, resp. na súčasných bojiskách. Nie však pre mimoriadne zvýšené nároky na mušketiersky dril a kooperáciu medzi mušketierskymi kridlami a pikanierskym stredom v rámci kompánie, ale skôr pre náročnosť na priestor. I v skutočne nízkom a presne kontrolovanom tempe presúvania sa kompánie si nedokážem momentálne predstaviť bojisko, ktoré by takto fungujúca kompánia nezdolala v priebehu niekoľkých minút, pričom počas nich by určite neprestriedala viac ako 3-4 strieľajúce rady. Na druhej strane, so skutočne zladenou kompániou by takýto jej postup mohol byť skutočne na pohľad úchvatný....

Ale ešte jedna vec sa nám počas tohto víkendu vydarila. Pokrstili sme s Tomom nové bandalíry od Alistaira! 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára